konkurs mini grant korigendumU okviru konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača, koji je raspisao Centar za monitoring i istraživanje CeMI, u partnerstvu sa Centrom za zaštitu potrošača CEZAP, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

• Prijedloge projekata koji će se odnositi posebno na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od 5.000,00 eura do 15.000,00 eura možete dostaviti najkasnije 20. 05. 2017. do 23:59.

Stoji:

• Prijedloge projekata koji će se odnositi posebno na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od 5.000,00 eura do 15.000,00 eura možete dostaviti najkasnije 25. 05. 2017. do 23:59.


U okviru sekcije 5.11. Rok za podnošenje prijedloga projekata Vodiča za podnosioce prijedloge projekta, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

• Rok za predaju prijedloga projekata je 20. maj 2017. godine do 23:59. Prijave predate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema emaila i vrijeme slanja poštom, na osnovu pečata iskazanog na koverti.

Stoji:

• Rok za predaju prijedloga projekata je 25. maj 2017. godine do 23:59. Prijave predate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema emaila i vrijeme slanja poštom, na osnovu pečata iskazanog na koverti.


U okviru sekcije 7. Raspored aktivnosti tokom i nakon trajanja konkursa, tekst se mijenja na lsjedeći način:

Umjesto:

  Datum* Termin
Krajnji rok za postavljanje pitanja
u vezi sa konkursom
15. maj 2017. 23.59
Krajnji rok za podnošenje
prijedloga projekata
20. maj 2017. 23.59
Obavještavanje organizacija koje
su prošle administrativnu
provjeru
25. maj 2017.   
Objavljivanje spiska projekata
koji su odabrani za finansiranje
30. maj 2017.   
Potpisivanje ugovora  1. jun 2017.   


Stoji
:

  Datum* Termin
Krajnji rok za postavljanje pitanja
u vezi sa konkursom
20. maj 2017. 23.59
Krajnji rok za podnošenje
prijedloga projekata
25. maj 2017. 23.59
Obavještavanje organizacija koje
su prošle administrativnu
provjeru
27. maj 2017.   
Objavljivanje spiska projekata
koji su odabrani za finansiranje
30. maj 2017.   
Potpisivanje ugovora  1. jun 2017.   

 

U okviru Prijavnog formulara, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

Rok za podnošenje prijava: 20. maj 2017.
Prijave MORAJU biti poslate na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 20. maja 2017. a štampane verzije na adresu: NVO Centar za monitoring i istraživanje, Bulevar Josipa Broza Tita 23/a, 81 000 Podgorica, u skladu sa instrukcijama iz Vodiča.

Stoji:

Rok za podnošenje prijava: 25. maj 2017.
Prijave MORAJU biti poslate na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 25. maja 2017. a štampane verzije na adresu: NVO Centar za monitoring i istraživanje, Bulevar Josipa Broza Tita 23/a, 81 000 Podgorica, u skladu sa instrukcijama iz Vodiča.


Uz korigendum se prilažu sljedeći dokumenti:

Tekst konkursa;
Vodič za podnosioce predloga projekta;
Prijavni formular.