kalezic pride2016Jedini uslov za promjenu oznake pola u dokumentima treba da bude mišljenje psihologa, a ne kao što je praksa da se za to obavlja kompletna operacija prilagođavanja pola, rekao je Danijel Kalezić iz Kvir Montenegra.

Ovaj prijedlog uvršten je u nacrt Zakona o rodnom i polnom identitetu koji je uradila ova nevladina organizacija zajedno sa Juvantasom i Institutom za pravne studije. Kada su prošle sedmice objelodanili ovo rješenje saglasili su se da bi nadležni njegovim usvajanjem znatno olakšali život transrođnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama u Crnoj Gori.

Prema riječima Kalezića, nacrt Zakona o rodnom i polnom identitetu urađen je u skladu sa najboljom praksom u svijetu. On kaže da je problem što se sada za promjenu oznake pola u dokumentima i matičnog broja traži da se obavi kompletna operacija prilagođavanja pola.

“To nije savremena praksa i to nije u skladu sa savremenim trendovima na polju ljudskih prava.'' kazao je Kalezić. Nacrtom zakona su zato propisali da je prilikom donošenja odluke za promjenu oznake pola u matičnom registru rođenih zabranjeno tražiti da se obavljaju dodatni medicinski pregledi, već da je potrebno samo dostaviti mišljenje psihologa Centra za mentalno zdravlje. Pojašnjeno je, takođe, da se uz promjenu oznake pola mijenja i matični broj osobe, jer sadrži brojke koje se odnose na pol.

Nevladine organizacije su zatražile i da se pored oznake za muški ili ženski pol, uvede ,,ostalo“.

“Poenta je da se u dokumentu prepozna život osobe, a ne fizičke karakteristike. Ne može da nas određuje tjelesno više nego ono što osjećamo da jesmo i što jesmo”, rekao je Kalezić.

Trans osobe se, kako dodaje, zbog „zakonske praznine” suočavaju sa brojnim problemima, jer neke od njih ne žele da obave operaciju kako bi izmijenili oznaku pola u dokumentu ili ne mogu to da učine iz zdravstvenih razloga.

 

Izvor: CdM