Danijel2016Kvir Montenegro će preduzeti sve zakonske mjere kako bi bio procesuiran slučaj, u kojem Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nije omogućilo trans osobi da promijeni ime u ''suprotni'' pol.

Krajem marta ove godine trans osoba se obratila MUP-u u Podgorici tražeći promjenu imena, u drugo koje se percipira kao ime namijenjeno osobama "suprotnog" pola.

Izvršni direktor NVO Kvir Danijel Kalezić je „Vijestima“ kazao da je, nakon što je predala zahtjev, trans osoba pozvana da se vrati u MUP kod službenice gdje je zahtjev i predala, te da joj je saopšteno da ime ne može da promijeni bez podnošenja medicinske dokumentacije kojom se potvrđuje promjena pola. Nakon toga joj je rečeno i da može da traži rodno neutralno ime.

Iz MUP-a su ranije kazali “Vijestima” da „crnogorski državljanin može da promijeni ime iz muškog u žensko i obratno jedino uz dokaz iz zdravstvene ustanove da je hirurški promijenio pol“ i da je to jedini relevantan dokaz.

Kalezić takve tvrdnje ocjenjuje netačnim i zakonski neutemeljenim i navodi da je zakon jasan, te da “u tom smislu ne postoje bilo kakva zakonska ograničenja ni prepreke“.

On je kazao i da stav službenika MUP-a “može biti rezultat ili osnovnog nepoznavanja zakona ili lične transfobije, te da je u pitanju direktna diskriminacija državnog organa prema trans osobi.

Kalezić navodi da je dosadašnja praksa, kada je u pitanju promjena imena, zapravo pozitivna, ali da se posljednje postupanje MUP-a, kako je rekao, “bazira na ličnim i izvjesno transfobnim uvjerenjima službenika tog ministarstva”.

“Da stvar bude gora, MUP postupa mimo zakona i direktno diskriminiše trans osobe u trenutku kada Vlada implementira Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba. To nazadno postupanje MUP-a je u potpunosti suprotno i sa aspekta poštovanja međunarodnog prava, jer se događa u trenutku kada je Evropski sud za ljudska prava donio presudu kojom je jasno potvrđeno da je uslovljavanje pravnog prepoznavanja rodnog identiteta sterilizacijom, hirurškim ili bilo kojim drugim medicinskim intervencijama kršenje ljudskih prava“, objasnio je Kalezić.

On je dodao da se takav stav Evropskog suda odnosi i na promjenu matičnog broja i oznake pola u ličnim dokumentima.

„Izgleda da je transfobija na tolikom nivou da jedno ministarstvo ne poštuje ni zvanične politike Vlade, ni važeće zakone, ni stavove Evropskog suda za ljudska prava,” zaključuje Kalezić.

Bakovićeva nije objasnila na koji se propis pozivaju kada odlučuju

Iz NVO Kvir Montenegro su od v.d. generalne direktorice Poručne jedinice MUP-a Podgorica Milanke Baković, tražili informacije o tome koji su zakoni promijenjeni pri odlučivanju u slučaju trans osobe, kojoj nije omogućen izbor imena po želji.

Kalezić je „Vijestima“ ispričao da im je na sastancima sa Bakovićkom više puta rečeno da u Crnoj Gori nije uobičajeno da osobe uzimaju imena koja su percipirana kao imena osoba suprotnog pola, te da zakonska odredba nije jasna i da je potrebno mijenjati na način koji će uključiti trans osobe.

NVO Kvir-u ni na sastanku, a ni na zahtjev po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nije odgovoreno na osnovu kojeg važećeg pravnog akta ili zakonskog propisa nadležni organ odlučuje o tome koja imena su percipirana kao muška, ženska, odnosno rodno neutralna.

Izbjegnuta je, navodi Kalezić, i činjenica da je na stranku izvršen uticaj da podnese novi zahtjev.

 

Izvor: Vijesti.me