dzoliSmanjenje barijera na koje trans osobe nailaze prilikom promjene oznake pola u ličnim dokumentima, zabrana njihove obavezne sterilizacije, kao i mogućnost izbora oznake pola “D” za interpolne osobe na rođenju, neke su od stavki koje sadrži Predlog Zakona o rodnom i polnom identitetu, koji su nedavno najavili NVO Queer Montenegro, Juventas i Institut za pravne studije.

Iz tih organizacija podsjećaju da se za promjenu oznake pola u ličnim dokumentima zahtijeva da osoba prođe hormonsku terapiju, kao i operativne zahvate, odnosno genitalnu rekonstrukciju i sterilizaciju. “To su medicinske intervencije kojima neke trans i inter osobe ne žele da se podvrgavaju, a neke i ne mogu”, kazao je “Vijestima” Jovan Džoli Ulićević iz NVO “Spektra”.

Na taj način se, prema njegovim riječima, stvara nemogućnost pravnog priznanja rodnog i polnog identiteta transrodnim i interpolnim osobama, što je u suprotnosti sa evropskom praksom i osnovnim ljudskim pravima.

Predlogom zakona o rodnom i polnom identitetu, pored ostalog, traži se i da se, u cilju pravnog priznanja rodnog identiteta, kao jedino relevantno uzima mišljenje psihologa Centra za mentalno zdravlje.

Zahtijevana je i zabrana operativnih zahvata nad interpolnim osobama, izuzev u slučajevima kad za to postoje zdravstvene indikacije.

Uvođenje izbora oznake pola "D" za interpolne osobe na rođenju, predloženo je kao vid prepoznavanja raznolikosti polnih karakteristika koje, kako navode predlagači, ne moraju nužno da spadaju u striktno "mušku" ili "žensku" kategoriju.

Ulićević podsjeća da, prema Zakonu o ličnom imenu, svaka osoba ima pravo da promijeni lično ime bez ograničenja. On, međutim, navodi nedavni slučaj u kojem je trans osobi rečeno da ime može da promijeni samo u rodno neutralno.

“To je protivno pravu koje nam omogućava zakon. Osoba je nažalost pristala na rodno neutralno ime, iz želje da što prije promijeni lično ime u dokumentima”, dodaje Ulićević.

Prema Zakonu o ličnom imenu, kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), crnogorski državljanin može da promijeniti ime iz muškog u žensko i obratno jedino uz dokaz iz zdravstvene ustanove da je hirurški promijenio pol, što se uzima kao jedini relevantan dokaz.

“Prije podnošenja zahtjeva, potrebno je da je lice završilo postupak promjene pola, i da o tome posjeduje medicinsku dokumentaciju”, objasnili su iz MUP-a.

Pored dva pola, Malta uvela i X oznaku kao mogućnost

Pravno priznanje rodnog identiteta po principu samoodređenja, prema riječima Ulićevića, zasad je u Evropi jedino omogućeno na Malti. Malta je uvela i X oznaku pola kao mogućnost i zabranila operativne zahvate nad interpolnim osobama. “Ta zemlja je dala deklaraciju koja ima za cilj zalaganje za ljudska prava interpolnih osoba kroz razne aspekte sistemskog djelovanja”, kazao je Ulićević.

U zemlje koje TIRV osobama garantuju pravo na samoodređenje, odnosno pravno priznanje rodnog identiteta bez medicinskih i/ili psiholoških zahtjeva u cilju validacije rodnog identiteta su Norveška, Danska, Irska i Valensija.

Pravno priznanje rodnog identiteta bez zahtjeva za sterilizacijom omogućavaju Bjelorusija, Estonija, Francuska, Island, Holandija, Poljska, Portugalija, Španija, Švedska i Ujedinjeno kraljevstvo. Austrija, Njemačka, Italija, Švedska, Švajcarska i Ukrajina.

 

Izvor: Vijesti.me