O aktivizmu

Aktivizam rukeŠta je aktivizam?

Aktivizam je nenasilna vrsta borbe za podizanje svijesti i rješavanje problema u kojoj se nalazi odredjena grupa ljudi ili okolina. Putem aktivizma pažnja se skreće na ugroženu populaciju ili okolinu i na probleme u kojima se nalaze, a kojima se odredjena aktivistička grupa bavi. 

Aktivizam je planirano ponašanje da bi se postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti kakve su podizanje svijesti, stvaranje koalicija, vođenje političkih kampanja, proizvodnja informativnog materijala, stvaranje publiciteta, kao i preduzimanje drugih akcija kako bi se uticalo na socijalne promjene. Socijalni rad u zajednici posebno stimuliše razvoj onih oblika aktivizma koji stimulišu promjene i utiču na poboljšanje uslova života, posebno marginalizovanih grupa i ugroženih pojedinaca/ki. Uslov za to je samoorganizovanje pojedinaca/ki i grupa.

Opširnije...