LGBT aktivizam

Datum kreiranja: četvrtak, 13 februar 2014 17:39

lgbtactivismLGBT aktivizam predstavlja političku ideologiju i socijalni pokret koji se zalaže za potpuno prihvatanje LGBT osoba u društvu. U ovim pokretima, LGBT osobe i njihove pristalice imaju dugu istoriju borbe za, kako se to danas zove, LGBT prava. Iako ne postoji primarna odnosno centralna organizacija koja predstavlja i zastupa interese cjelokupne LGBT populacije, širom svijeta postoje brojne organizacije koje se bore za prava LGBT osoba.

Krajnji cilj ovih pokreta jeste socijalna jednakost za LGBT osobe. Neki su se fokusirali i na izgradnju LGBT zajednica ili radili na oslobodjenju društva od homofobije, bifobije i transfobije. Savremeni LGBT pokreti sastoje se od širokog spektra političkog aktivizma i kulturnih aktivnosti, uključujući lobiranje, ulične demonstracije, socijalne skupove, medije, umjetnost i istraživanja.

Za razumijevanje problematike LGBT politike, pokreta i kulture veoma je važno poznavanje razlike između pola i roda, te polnog i rodnog identiteta i rodnog izražavanja koji iz njih proizlaze:

Metodologija pokreta LGBTIQ

            Metodologija pokreta LGBTIQ je "pristup sa stanovišta ljudskih prava (human rights-based approach)" čija osnova su standardi i načela ljudskih prava i koja podrazumijeva prepoznavanje i uvažavanje individualnih karakteristika populacije o kojoj, odnosno kojima, je riječ. Ovom metodologijom djeluje se na "javne politike." Javne politike podrazumjevaju aktivno rješavanje specifičnog problema ili bitnih pitanja javnog života jedne zajednice ili države. Primjenjuje je vlada koja ima zakonodavni, politički i finansijski autoritet. Stvaranje javnih politika podrazumijeva reagovanje na istinske potrebe ljudi, grupa, zajednice, nevladinog sektora ili nadležnih organa i konkretni plan akcije ili strategija radi poboljšanja stanja. Stvaranje javnih politika je uvijek propraćen kvalitetnom procjenom, analizom i cjelokupnim pristupom i strategijom.

Diskriminacija i nasilje

          LGBT osobe često se susreću s diskriminacijom, vrijeđanjem i drugim oblicima nasilja. U raznim vidovima aktivizma često ističu načine na koje mogu biti ugrožene, pozvajući se na pojedinačne slučajeve, a ne statistike o učestalosti tih pojava.

Ljudska prava podrazumijevaju prava, slobode i obaveze svakog ljudskog bića samim njihovim postojanjem. Ne postoji hijerarhija ljudskih prava niti se ona mogu oduzeti ili odbaciti. Osnovne karakteristike ljudskih prava su: univerzalnost, neotuđivost, nedjeljivost i međusobna zavisnost i povezanost , a njihovi principi su nediskriminacija, jednakost, učešće, uključenost,odgovornosti i vladavina zakona.

does it get better

 

REFERENCE:

  1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_social_movements
  2. ^ http://hr.wikipedia.org/wiki/LGBTIQ