mne-pride-sajtInicijalni odbor Treće Povorke ponosa „Montenegro Prajd“ donio je odluku da će ovo najveće centralno godišnje javno okupljanje koje podiže vidljivost lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i queer osoba u Crnoj Gori biti održano u nedjelju 18. oktobra ove godine u Podgorici.

Temu, poruke, slogan, maršutu, koncept i sam sadržaj Trećeg Montenegro Prajda odrediće prošireni Organizacioni odbor tokom sljedećih mjeseci.

Od ove godine, uz Montenegro Pride biće organizovana i Nedjelja ponosa.

Nedjelja ponosa će biti koncipirana kao skup različitih kulturnih, edukativnih i zabavnih događaja koji će biti organizovani tokom sedam dana prije održavanja Trećeg Montenegro Prajda. Cilj Nedjelje ponosa je okupljanje LGBTIQ osoba, podržavaoca, prijatelja/ica i različitih zainteresovanih organizacija kako bi zajedno kreirali/e svojevrstan LGBTIQ festival.

Nedljeju ponosa će organizovati poseban tim LGBTIQ osoba koje će zajednički dogovarati, kreirati i organizovati Nedjelju ponosa.

Inicijalni Organizacioni odbor Monenegro Prajda ove godine je odlučio da ode korak dalje u odnosu na prethodne dvije godine, u organizacionom i konceptualnom smislu same Povorke, te je pred nama zadatak da treći Montenegro Prajd bude masovniji, snažniji, zabavniji i da okupi sve nas koji smo ne samo L,G,B ili T osobe i naše prijateljie, već i sve one koji smatraju da kroz Prajd mogu da se založe za svoja prava koja su im ugrožena.

U tom cilju, pripreme trećeg Montenegro prajda započele su već nekoliko dana nakon drugog, u novembru prošle godine. Poslije sastanka dijela članica i članova Organizacionog odbora sa eminentnim akademskim stručnjacima sa više evropskih Univerziteta, tokom kojeg je razgovarano o samom konceptu Povorke i ostvarenom napretku koji je uslijedio kao rezultat prva dva Montenegro prajda, inicijalni Organizacioni odbor je donio odluku da treći Montenegro prajd bude koncipiran na osnovu rezultata konsultacija sa velikim brojem pripadnika i pripadnica LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori.

Uz podršku Britanske ambasade Podgorica, Kvir Montenegro je već realizovao konsultacije sa jednim dijelom LGBTIQ zajednice, a same konsultacije će biti dodatno intezivirane tokom sljedećih mjesec dana kako bismo dobili inpute od dijela zajednice koji nije za sada obuhvaćen konsultacijama.

Osim mišljenja LGBTIQ osoba, u obzir uzimamo i mišljenje i ostalih građanki i građana Crne Gore koji su takođe obuhvaćeni istraživanjem stavova u odnosu na koncept Prajda.

Dio već urađene pripreme trećeg prajda obuhvatio je i seminar za nosioce tužilačke funkcije iz više gradova Crne Gore koji smo realizovali uz podršku Britanske ambasade Podgorica, a u saradnji sa najvećom LGBTIQ organizacijom „Stonewall“ iz Velike Britanije.

Ove godine Organizacioni odbor Montenegro prajda će biti proširen i sve zainteresovane LGBTIQ osobe u Crnoj Gori od danas pa do 1. avgusta imaju mogućnost da apliciraju za članstvo u Odboru i učestvuju u pripremi trećeg Montenegro prajda i pripremi prve Nedjelje ponosa.

Sve zainteresovane LGBTIQ osobe za članstvo u Organizacionom odboru mogu se prijaviti putem popunjavanja prijavnog formulara koji će danas biti objavljen na web sajtu Kvir Montenegra.

Važno je napomenuti da su sve članice i svi članovi Organizacionog odbora u tom nezavisnom tijelu koje priprema Montenegro prajd tu u svoje lično ime i predstavljaju sebe i svoje lične stavove, želje i poglede u odnosu na Povorku ponosa. Ovaj koncept je jako važan jer jedini omogućava da Montenegro prajd ostane zaista Povorka ponosa LGBTIQ zajednice i da sam skup kao takav bude skup koji će oslikavati naše stvarne potrebe i prioritete.

Kvir Montenegro i Montenegro Prajd pozivaju LGBTIQ osobe da apliciraju za članstvo u Organizacionom odboru i daju doprinos da treći Montenegro prajd bude još kvalitetniji, sadržajniji i masovniji u odnosu na prethodna dva.

Zahvaljujemo se na podršci Ambasadi Kraljevine Holandije i Britanskoj ambasadi Podgorica koji već treću godinu podržavaju pripremu i organizaciju Montenegro Prajda, te daju značajan doprinos poboljšanju položaja i poštovanja naših osnovnih ljudskih prava.

Queer Montenegro
Montenegro Pride