Država da vodi proces implementacije LGBT Strategije

DANIJEL-kaleziccCrnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro pozvala je danas Savjet za zaštitu od diskriminacije i Predsjednika Savjeta dr Igora Lukšića da u najhitnijem roku riješe problem izostanka efektne i kvalitetne implementacije Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba i imenuju predstavnika Vlade koji će koordinisati proces implementacije.

Implementacija LGBT Strategije je ove godine u značajnoj mjeri zapostavljena i njena svrha je dovedena u pitanje. Razlog za to je izostanak posvećenosti većine nadležnih ministarstava aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za ovu godinu, ali i nedostatak zainteresovanosti i konkretnog zalaganja većine članova nacionalnog tima za koordinaciju praćenja implementacije Strategije.

Kvir Montenegro upozorava da se, zbog pomenutih razloga, dosadašnji sistem koordinisanja implementacije LGBT Strategije u praksi pokazao kao neefikasan, te doveo u pitanje osnovni smisao implementacije ove Vladine politike borbe protiv homofobije i transfobije – poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

S tim u vezi, zahtijevamo da Savjet za zaštitu od diskriminacije, kao nadležno tijelo, revidira model koordinisanja implementacije Strategije, koristeći dostupne analize dosadašnje implementacije Strategije koje su pripremile nevladine organizacije, i pronađe model koordinacije koji će osigurati kontinuiranu i kvalitetnu implementaciju predviđenih aktivnosti.

S obzirom na to da je LGBT Strategija zvanična politika Vlade Crne Gore, čija implementacija je u njenoj direktnoj nadležnosti, te činjenicu da najveći kapacitet i odgovornost za osiguravanje kvalitetne implementacije Strategije ima upravo Vlada, pozivamo Savjet da u što kraćem roku imenuje predstavnika Vlade koji će biti zadužen za koordinisanje ovog procesa, te izbjegne pokušaj prebacanja odgovornosti za buduće moguće probleme u vezi sa implementacijom Strategije na nevladine organizacije imenovanjem predstavnika NVO na tu funkciju, koje je predloženo kao jedna od opcija na posljednjoj sjednici Savjeta za zaštitu od diskriminacije.

Danijel Kalezić
Kvir Montenegro