Poziv za učešće u organizaciji Povorke Ponosa u Podgorici

flag wavyKvir Montenegro poziva sve organizacije civilnog društva koje se zalažu za poštovanje prava na okupljanje LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, da se pridruže organizaciji Povorke Ponosa 2013. Pozivamo sve zainteresovane, a prije svega LGBTIQ osobe u Crnoj Gori, da nam se pridruže u naporima da zajedno izađemo i pokažemo da smo i mi dio ovog društva i da ne želimo da se skrivamo i ćutimo nad nepravdom „većine"!

Grupa ljudi okupljena oko Kvir Montenegra svjesna je činjenice da je LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori uplašena i da nije veliki broj onih koji će se zaista i usuditi da izađu i šetaju u Povorci u oktobru. Oni/e LGBTIQ odsobe koje će biti na ulicama Podgorice u Povorci Ponosa u oktobru ove godine, šetaće gradom i za one koji/e to još uvijek ne mogu da urade.


Ali smo takođe i stava da sve dok postoji i jedna LGBTIQ osoba koja želi da izađe iz zagušljivosti ormara, dužnost je i obaveza i svake LGBTIQ organizacije kao i čitave države da joj to i omogući, kako je definisano i zakonima i Ustavom Crne Gore. Zato pozivamo najprije one kojima je to dužnost, a onda i one koji/e poštovanje prava svih osoba u Crnoj Gori podrazumijevaju kao građansku dužnost, da zajedno i solidarno radimo na organizaciji Povorke ponosa 2013!

Kvir Montenegro je LGBTQ ekipa koja smatra da među nama nema prvih ni poslednjih, te da samo solidarno i zajedno možemo kreirati nove prostore za LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori.

Crnogorske ulice su i NAŠE ulice!

 

Ana Dedivanović
Danijel Kalezić

Crnogorska LGBTIQ Asocijacija "Kvir Montenegro"