Koalicija NVO : Za civilni sektor transparentost ostaje glavni prioritet

saradnjom do ciljaKoalicija nevladinih organizacija – Saradnjom do cilja održala je svoju godišnju Skupštinu 12. decembra u Podgorici. Koalicija trenutno okuplja 97 nevladinih organizacija iz Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu grupaciju nevladinih organizacija ovog tipa u Crnoj Gori. Već godinama Koalicija predstavlja važan instrument u borbi za kreiranje adekvatnog ambijenta za djelovanje i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Na sjednici Skupštine usvojeni su sledeći dokumenti : Izvještaj o radu za 2015. godinu, Finansijski izvještaj za 2015. godinu, Model Odluke o finansiranju projekata NVO u lokalnim samoupravama, Predlog Uredbe o kriterijumima, mjerilima i postupku dodjele državne imovine u vlasništvu Crne Gore na korištenje nevladinim organizacijama, kao i plan rada za 2016. godinu. Takođe, na sjednci je izabran novi predsjednik Skupštine Koalicije, Milenko Vojičić.

Model odluke o finansiranju projekata NVO na lokalnom nivou biće predložen lokalnim samoupravama i Zajednici opština Crne Gore u želji da se procedure u ovoj oblasti učine boljim. Predloženim Modelom se insistira na uvođenju minimalnog procenta tekućeg lokalnog budžeta kojim će se finansirati projekti NVO, a ocjenjivanje kvaliteta predloženih projekata treba da vrše stručna lica izabrana na konkursu, koja nisu angažovana u nevladinim organizacijama ali ni organima lokalne samouprave. Uzimajući u obzir da se veliki broj nevladinih organizacija oslanja na lokalnu samoupravu po pitanju pronalaženja sredstava za njihov rad, Koalicija je pripremila ovaj dokument koji će, ukoliko bude prihvaćen od crnogorskih opština, biti dobra osnova za transparentno i kvalitetno finansiranje nevladinih organizacija. Koalicija vjeruje da će ovaj model povećati broj kvalitetnih projekata koji će se implementirati u lokalnim zajednicama i time doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta života u svim crnogorskim opštinama.

Poseban fokus je stavljen na Predlog Uredbe o kriterijumima, mjerilima i postupku dodjele državne imovine u vlasništvu Crne Gore na korištenje nevladinim organizacijama koji predstavlja veoma važnu osnovu za kreiranje transparentnije i uspješnije saradnje između NVO i državnih organa i ne ostavlja prostora dodjeli državne imovine mimo unaprijed određenih kriterijuma, što je sada slučaj. Nepostojanje procedura koje počivaju na unaprijed poznatim kriterijumima su osnov za stvaranje klijentelističkih odnosa državnih organa i NVO. Od takvih aranžmana najveću štetu imaju same nevladine organizacije.
Koalicija NVO – Saradnjom do cilja će nastaviti u narednom periodu da služi kao glas organizacija civilnog sektora i instrument u borbi za ostvarenje intersa nevladinih organizacija odnosno svih crnogorskih građana i građanki.

S posštovanjem,
Goran Đurović, predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja