Osuda napada na Stevana Milivojevića

stevan-za-QMLGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“ oštro je osudila fizički napad na Stevana Milivojevića i pozvala nadležne institucije da hitno procesuiraju ovaj slučaj, počinioce privedu pravdi i zatražila izricanje oštrih sankcija, u skladu sa zakonom.

Ovaj napad samo je još jedan u nizu pokazatelja da je svakodnevna bezbjednost LGBT osoba u Crnoj Gori i dalje ugrožena i država je dužna da konačno stane na put bilo kom obliku nasilja nad nama, te pošalje snažnu poruku odlučnosti u borbi protiv homofobije i transfobije snažnim i zakonom propisanim sankcijama u ovom i ostalim slučajevima.

Zločin iz mržnje postoji u krivičnom zakoniku kao otežavajuća okolnost za počinioca i Kvir Montenegro očekuje da će kazne biti izrečene u skladu sa tim.

Ukoliko se dogodi da adekvatna istraga, kvalifikovanje, uopšte procesuiranje i sankcionisanje ovog i ostalih slučajeva nasilja nad LGBT osobama izostane, biće to siguran znak da su do sada preduzimane mjere i realizovane aktivnosti na zaštiti naših osnovnih ljudskih prava bile na deklarativnom nivou i da nije došlo do suštinskih promjena koje zvaničnici konstantno pominju kao uspjehe.

Ukoliko adekvatno procesuiranje i sankcionisanje ovog i ostalih napada izostane, mi ćemo se svim svojim kapacitetima posvetiti adekvatnoj reakciji u odnosu na to. Ovo je pitanje bezbjednosti svih LGBT osoba u Crnoj Gori, te trenutno stanje značajno otežava i usporava povećanje vidljivosti LGBT osoba u svakodnevnom životu koje Kvir Montenegro snažno zagovara i kroz tradicionalno organizovanje Montenegro Prajda, te država napadima mora konačno stati na put oštrim i blagovremeno izrečenim kaznama.

Pozivamo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da preuzme proaktivnu ulogu u rješavanju pitanja naše svakodnevne bezbjednosti i da se aktivnije uključi u rješavanje ovog problema.

Kvir Montenegro podsjeća da i dalje ne postoji standardizovana praksa procesuiranja i sankcionisanja napada i drugih incidenata uzrokovanih stvarnom ili pretpostavljenom seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom žrtve. Ovo dokazuje da su i dalje potrebne obuke i treninzi za predstavnike nadležnih institucija, pogotovo tužilaštva i sudova i aktivnosti Kvir Montenegra su već godinu dana usmjerene u tom smjeru i biće nastavljene.