Kvir Montenegro gostovao u Društvenom centru na Cetinju

Danijel-DC11. maja 2016. godine izvršni direktor Kvir Montenegra Danijel Kalezić je u prostorijama Društvenog centra na Cetinju, održao predavanje o toleranciji sa glavnim fokusom na LGBT pitanja.

Zainteresovanost cetinjskih srednjoškolaca je bila iznenađujuća pa je vrlo brzo prostorija sa ograničenim brojem mjesta bila puna mladih.

Predavanje je dio projekta pod nazivom „Nacija tolerancije” koji realizuje NVO Aktivna zona, a čiju realizaciju finansira Vlada Crne Gore, posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Kalezić je mlade Cetinjane i Cetinjanke upoznao sa radom Queer Montenegra, približio im je pojmove L, G, B i T. Posebnu pažnju je posvetio upravo slovu T jer su mladi bili najmanje upoznati sa tom tematikom i najviše su pitanja postavljali vezano za trans osobe. Kalezić je naglasio da je stepen homofobije i transfobije u Crnoj Gori i dalje visok, zbog čega je važno podizati svijest građana o pravima LGBT osoba u zajednici. Napomenuo je dobru saradnju sa institucijama, ali i planove Kvir Montenegra vezano za Zakon o registrovanom partnerstvu kao i Zakon o rodnom identitetu.

Na samom kraju predavanja Kalezić je odgovario na mnoštvo pitanja prisutnih.