Panel diskusija „DOPRINOS UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI“

panel-diskusijeNVO Juventas u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava organizuje panel diskusije u deset crnogorskih opština sa kojima je Ministarstvo potpisalo Memorandume o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ova aktivnost dio je istoimenog projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ čiji je glavni cilj jačanje uloge civilnog društva i aktivista za ljudska prava u promociji ljudskih prava LGBT osoba. Specifični cilj projekta je doprinos implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBT osoba. Ova aktivnost je, takođe, dio i Akcionog plana implementacije Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Projekat implementira NVO Juventas u partnerstvu sa LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i NVO Institutom za pravne studije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Ciljevi ovih panel diskusija su:

       • smanjenje homofobije/transfobije u opštoj zajednici;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa projektom, planiranim aktivnostima, kao i očekivanim rezultatima;
       • kreiranje neophodnih uslova u lokalnim zajednicama za praktičnu primjenu potpisanih Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa sadržajem potpisanih Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa mogućnošću njihovog uključivanja u sprovođenje mjera Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa ulogom lokalne samouprave u procesu sprovođenja mjera Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa mogućnošću unapređenja njihovih kapaciteta u odnosu na promociju i adekvatnu zaštitu ljudskih prava LGBT osoba;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa mogućnošću finansiranja projekata koji se odnose na ljudska prava LGBT osoba;
       • upoznavanje lokalnih stejkholdera sa mogućnošću saradnje i podrške Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u sprovođenju mjera Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba;
       • podizanje nivoa znanja i informisanosti lokalnih stejkholdera u vezi sa značajem njihove uloge i adekvatnog profesionalnog postupanja u skladu sa zvanično utvrđenim politikama Vlade Crne Gore, u odnosu na zaštitu osnovnih prava LGBT osoba u njihovim zajednicama/sredinama.

Prve panel diskusije zakazane su u Podgorici i Nikšiću, za 15. i 16. jun 2016. godine.


Mjesto i vrijeme diskusija je sljedeće:


PODGORICA:
Nova zgrada Skupštine Glavnog grada, multimedijalna sala, srijeda, 15. jun sa početkom u 11:00 časova.


NIKŠIĆ:
Skupštinska sala opštine Nikšić, četvrtak, 16. jun, sa početkom u 11:00 časova.


U narednom periodu panel diskusije biće održane i u sljedećim gradovima: Bijelo Polje, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Cetinje, Budva, Bar i Ulcinj.