Panel diskusija o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori održana u Kotoru

Panel - KotorU Kotoru je danas održana peta panel diskusija o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Učesnike/ce panel diskusije kao i sve prisutne, pozdravio je predsjednik opštine Kotor Aleksandar Stjepčević lično. On je rekao da grad Kotor oduvijek baštini prave vrijednosti, a poštovanje osnovnih ljudskih prava je svakako jedna od najvažnijih vrijednosti svakog pojedinca/ke.

Stjepčević je podsjetio na Memorandum, koji je opština Kotor potpisala sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, o saradnji na unapređenju položaja i zaštite prava LGBTIQ osoba. Ta činjenica ukazuje na spremnost opštine Kotor, sa svim gradskim institucijama, da djeluje u afirmativnom smislu ka promociji ljudskih prava i sloboda LGBTIQ populacije.

Opština Kotor je prva crnogorska opština koja je potpisala pomenuti Memorandum, a ista je voljna pregovarati i uključivanju u mrežu duginih gradova(Rainbow cities), i tom pravcu neophodna će biti podrška kako re,sornog Ministarstva, tako i nevladinog sektora koji se bavi unapređenjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, izjavio je Stjepčević.

Na panelu su govorili i Blanka Radošević Marović, ispred Ministartsva za ljudska i manjinska prava, Jelena Čolaković ispred NVO“Juventas“ i Danijel Kalezić ispred NVO“Queer Montenegro“. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pruža podršku Panel diskusijama, koje su dio istoimenog projekta koji realizuju „Juventas“ i „Queer Montenegro“, a paneli se organizuju u gradovima sa kojima je Ministarstvo potpisalo Memorandume o saradnji u ovoj oblasti.

Kotor već vjekovima živi kao multietnička i multikonfesionalna sredina, te je već odavno pokazao svoju spremnost na prihvatanje i uvažavanje mnoštva različitosti na jednom malom mjestu. To je svakako dokazano i danas, na održanoj Panel diskusiji o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori.