Konkurs za dodjelu malih grantova

doprinos-unapredjenjuNVO JUVENTAS, NVO QUEER MONTENEGRO
I INSTITUT ZA PRAVNE STUDIJE

u okviru projekta


“DOPRINOS UNAPREĐENJU KVALITETA
ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI”

raspisuju


KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku projektima čije aktivnosti će biti usmjerene ka podršci implementacije pravnog i strateškog okvira na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.

Prijedloge projekata, vrijednosti do 5.000,00 eura, sa ciljem smanjenja homofobije i transfobije u opštoj zajednici, možete dostaviti do 23. oktobra 2016. godine.

Za odabir tema konsultovati Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba.

NA KONKURS SE MOŽE PRIJAVITI ORGANIZACIJA
KOJA ISPUNJAVA SLJEDEĆE USLOVE:

- Registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;

- Ima sjedište u Crnoj Gori;

- Neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa;

- Tokom prethodne godine je imala ukupan budžet manji od 20 000 EUR;

- Nikada nije bila korisnik EU granta datog posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, odnosno bila je samo jednom primalac EU granta pod ugovorom direktno sa Evropskom komisijom.

Organizacije koje su već dobile podršku kroz program EuropeAid/136460/L/ACT/ME u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti:

PRIJAVNI FORMULAR i PRIJEDLOG BUDŽETA.

Prije popunjavanja ovih formulara pročitati VODIČ.

Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima

NVO Juventas i NVO Queer Montenegro:

www.juventas.co.me
www.queermontenegro.org