Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana solidarnosti sa interseksualnim osobama

intersex_awarenessDanas obilježavamo Međunarodni dan solidarnosti sa interseksualnim osobama, sa ciljem da podignemo svijest o problemima sa kojima se susrijeću interseksualne osobe, još jedna manjinska grupa koja je diskriminisana zbog svoje različitosti.

Interseksualne osobe su osobe koje su rođene sa obilježjima oba pola, izraženim u različitoj mjeri. Prema Kancelariji povjerenika za ljudska prava Ujedinjenih Nacija, u svijetu čak 1.7% populacije karakteriše posebnost interseks tijela, jednako onoliko koliko se često rađaju i riđokosi ljudi. Međutim, za razliku od ove različitosti, interseks osobe su zbog svoje posebnosti posebno ranjiva grupa osoba, naročito kada se uzme u obzir da i dalje veliki broj beba koje se rode sa muškim i ženskim karakteristikama bivaju podvrgnute korektivnim operacijama u cilju „normalizacije“ koje podrazumijevaju niz hirurških zahvata u pravcu kreiranja onog pola koji ljekari utvrde kao odgovarajući. Ovakav pristup ljudskom tijelu, naročito tijelu djeteta koje je lišeno izbora i prava na odlučivanje o sopstvenom tijelu, narušava tjelesni integritet koji je jedno od osnovnih ljudskih prava svakog čovjeka.

Uzrok pomenutog tretmana interseksualnih osoba leži u ustaljenom standardu muškog i ženskog tijela, koji svako odstupanje od većine oštro kažnjava i isključuje iz društva.

Svjesni nevidljivosti „I“ slova u LGBTIQ akronimu, smatramo da je neophodno prekinuti ćutnju o ovoj temi i početi jednako zalaganje za sve osobe za koje stojimo, ne samo deklarativno, već i u praksi.

Mi, neformalna grupa trans osoba „Transovci“ koja djeluje u okviru „Kvir Montenegra“, kao jedan od osnovnih principa svoga rada zastupamo pravo na slobodno odlučivanje o svom tijelu, poštovanje tjelesnog integriteta, kao i svih aspekata ličnosti svake osobe, te smatramo da je došlo vrijeme da otvorimo temu koja je do sada, zajedno sa trans identitetima, bila skrivena, te da pokažemo da je svaka različitost prirodna i vrijedna poštovanja.

Na današnji dan, šaljemo poruku da nijedna interseksualna, kao ni transrodna osoba ne treba da živi više u mraku, skrivajući svoj identitet, već da se ponosno svi vodimo parolom: „Slavimo naše identitete i tijela, slavimo ljudsku različitost!“

Jovan Džoli Ulićević

Koordinator programa promocije i zaštite ljudskih prava Trans osoba
Kvir Montenegro