Saopštenje povodom uvođenja uniformi za đake u O.Š. „Savo Pejanović“

2016 savo pejanovic uniformePohvalno je što je Ministarstvo prosvjete korakom uvođenja uniformi u O.Š. „Savo Pejanović“ odlučilo da stane na kraj klasnim razlikama izraženim među djecom. Međutim, smatramo da je podjela uniformi na roze sa bijelim trakama za djevojčice i bijelim sa teget trakama za dječake, doprinijela produbljivanju rodnih podjela koje su još uvijek izražene u velikom stepenu u crnogorskom društvu.

Podjela boja na rozu, namijenjenu djevojčicama, te plavu, namijenjenu dječacima, naizgled se čini bezazlenom. Međutim, ako malo bolje analiziramo rodne uloge ukorijenjene u crnogorskom društvu, shvatićemo da one počinju još od malih nogu, dijeljenjem boja, igračaka, učenjem obrazaca ponašanja prihvatljivog za djevojčice i dječake, što predstavlja korijen rodnih normi, koje na koncu vode do diskriminacije među djecom, naročito kad su u pitanju djeca koja se rodno ne konformiraju.

Važno je imati na umu da rodne podjele, kao što su ove, hrane patrijarhat, mizoginiju, kao i sve koji svojim rodnim izražavanjem nadilaze rodne norme, te šalju jasnu poruku djeci da postoje jasne rodne kategorije u okviru kojih se moraju zadržati, kako bi izbjegli kasniju društvenu kaznu koja se ogleda u odbacivanju, diskriminaciji i nasilju prema svima onima koji se usude da izađu iz rodnih okvira.

Smatramo da, pri pristupanju problemu razlika, ne smijemo posmatrati problem samo kroz klasne podjele, već i kroz razne druge, uključujući rodne, koje su jednako štetne za razvoj naše djece kao i klasne, ekonomske ili bilo koje druge. Stoga, ovom prilikom, apelujemo na Ministarstvo da revidiraju svoju odluku uvođenja uniformi za djecu na način koji će oslikavati brisanje svih podjela među djecom, te ih učiti poštovanju jednakosti osoba bez obzira na pol, rod, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, ekonomski, socijalni, kulturološki, vjerski, rasni ili bilo koji drugi status.

Queer Montenegro