Medicinski fakultet usvojio antidiskriminacionu politiku

rainbow 666Kvir Montenegro snažno pozdravlja usvajanje antidiskriminacione politike od strane Medicinskog fakulteta koja će omogućiti senzitivizaciju i podizanje kapaciteta zdravstvenih radnika i studenata medicine za njihov rad sa LGBT zajednicom, kao i podizanje nivoa tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a sve u cilju poboljšanja komunikacije i odnosa između ljekara i pacijenata.

Rezultati realizovanih istraživanja pokazuju da je rizik od diskriminacije LGBT osoba u zdravstvenim službama na visokom nivou, te je uspostavljanje ove politike značajan instrument u adekvatnoj prevenciji iste.

Ovaj novi mehanizam prevencije diskriminacije LGBT osoba u zdravstvenim službama jedinstven je primjer dobre prakse prevencije diskriminacije LGBT osoba u regionu.

Kvir Montenegro ohrabruje uspostavljanje i primjenu sličnih mehanizama i na drugim obrazovnim nivoima i u svim obrazovnim jedinicama u Crnoj Gori.

Kvir Montenegro