Mogli smo pomoći ministru Numanoviću, da smo znali da ima problem

numanovic-na-prajduInicijalni Organizacioni odbor treće Povorke Ponosa LGBT osoba Montenegro Pride 2015 koja će biti održana u oktobru ove godine u Podgorici juče je imao sastanak na kojem je, između ostalog, razmatrana informacija objavljena u medijima da je Edin Hamzić, vozač ministra za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore Suada Numanovića mijenjao registarske oznake na službenom vozilu ministra u pokušaju da zaštiti isto od napada kojima je, kako je objavljeno u medijima, ono bilo izloženo zbog ministrovog učešća na prvom i drugom Montenegro Prajdu.

Više od svega zabrinjava to što je u odbranu od, kako se po medijskim objavama da zaključiti, kontinuiranih napada na službeno vozilo ministra Numanovića morao stati njegov vozač na način što je moguće kršio zakon, a slučaj napada na imovinu države nije riješen od strane nadležnih insitucija.

S obzirom na to da u medijskim navodima nije navedena informacija o tome da li su ovi slučajevi prijavljeni i procesuirani pred nadležnim organima, Kvir Montenegro i Montenegro Prajd će u ponedjeljak zvanično zatražiti detalje o ovim slučajevima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Uprave policije Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova. Zabrinjavajuća je činjenica da, i pored kontnuirane komunikacije sa ove tri institucije, Kvir Montenegro i Montenegro Prajd nisu bili u posjedu informacije u vezi sa ovim slučajevima.

Kvir Montenegro i Montenegro Prajd, kao organizatori Povorke ponosa LGBTIQ osoba u Glavnom gradu, sjutra će podnijeti nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN lica koja su, kako je objavljeno u medijima, više puta vršila napad na službeno vozilo ministra Numanovića zbog njegovog učešća na prvom i drugom Montenegro Prajdu, te zahtijevati hitno identifikovanje ovih lica i adekvatnog procesuiranja slučaja.

Ukoliko se ispostavi da ovih napada nije bilo, te da su izmišljeni zbog prikrivanja krivičnog djela falsifikovanja isprava i mogućeg ponovnog pokretanja negativne kampanje ka Montenegro Prajdu, zahtijevaćemo ispitivanje krivične odgovornosti ministra i njegovog vozača.

Kvir Montenegro i Montenegro Prajd ovim povodom ministru Numanoviću i njegovom vozaču Hamziću, stavljaju na raspolaganje svoje kapacitete za pružanje podrške u procesuiranju slučajeva napada kojima su, prema medijskim navodima, izloženi, ukoliko su se ovi slučajevi zaista dogodili.

Kvir Montenegro ima razvijen sistem besplatne pravne podrške kroz servis praćenja i procesuiranja slučajeva krivičnih djela i prekršaja uzrokovanih stvarnom ili pretpostavljenom seksualnom orijentacijom žrtve, a kroz čije aktivnosti je uspješno riješeno više ozbiljnih slučajeva, te smo u mogućnosti da damo kvalitetan doprinos procesuiranju ovih slučajeva.

Osim ovog slučaja, inicijalni Odbor trećeg Montenegro Prajda donio je odluku o proširivanju Odbora i raspisivanju javnog poziva LGBT osobama iz Crne Gore da se prijave za članstvo u Odboru, koje će uslijediti do kraja ovog mjeseca, a razmatran je i datum održavanja trećeg Montenegro Prajda koji još uvijek nije konačno utvrđen.

 

Kvir Montenegro
Montenegro Pride