Panel diskusija o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori održana u Kotoru

Panel - KotorU Kotoru je danas održana peta panel diskusija o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Učesnike/ce panel diskusije kao i sve prisutne, pozdravio je predsjednik opštine Kotor Aleksandar Stjepčević lično. On je rekao da grad Kotor oduvijek baštini prave vrijednosti, a poštovanje osnovnih ljudskih prava je svakako jedna od najvažnijih vrijednosti svakog pojedinca/ke.

Opširnije...

O toleranciji i uvažavanju različitosti razgovarano na panelu u Bijelom Polju

Panel - Bijelo PoljeTreća panel diskusija na temu doprinosa unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, održana je danas u Bijelom Polju. Na panelu je diskutovano o unapređenju prava i sloboda osoba drugačije seksualne orijentacije, te neophodnosti informisanja opšte i stručne javnosti o značaju tolerancije i uvažavanja različitosti. Istaknuto je da je Crna Gora pokazala vidne i zapažene rezultate kada je riječ o vođenju lgbt politike, te da s pravom nisu izostale i pohvale sa relevantnih evropskih i međunarodnih adresa. Crna Gora bilježi stalnu posvećenost i kontinuitet u unapređenju oblasti zaštite prava i sloboda LGBTI osoba, i u predstojećem periodu sve veći broj aktivnosti biće usmjeren ka lokalnom nivou, u cilju sve veće informisanosti naših građana/ki o problemima i izazovima sa kojima se pripadnici/e ove zajednice svakodnevno susreću.

Opširnije...

Panel diskusija „DOPRINOS UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI“

panel-diskusijeNVO Juventas u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava organizuje panel diskusije u deset crnogorskih opština sa kojima je Ministarstvo potpisalo Memorandume o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ova aktivnost dio je istoimenog projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ čiji je glavni cilj jačanje uloge civilnog društva i aktivista za ljudska prava u promociji ljudskih prava LGBT osoba. Specifični cilj projekta je doprinos implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBT osoba. Ova aktivnost je, takođe, dio i Akcionog plana implementacije Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Opširnije...

“Mnoštvo riječi ne ukazuje na mnoštvo znanja.“ Tales

recnikNačin na koji Prvi tom Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika I (A – V) koji je objavila Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) u tumačenjima riječi „bisksualac“, „brak“ i „voljeti“ tretira lezbejke, gejeve, biseksualne, interseksualne i queer osobe u Crnoj Gori, oslikao je nedostatak osnovnog znanja, kapaciteta za usvanjem i vladanjem naučno i društveno potvrđenim činjenicama, te svijesti o nama i našim ljudskim pravima.

Opširnije...