Kvir Montenegro gostovao u Društvenom centru na Cetinju

Danijel-DC11. maja 2016. godine izvršni direktor Kvir Montenegra Danijel Kalezić je u prostorijama Društvenog centra na Cetinju, održao predavanje o toleranciji sa glavnim fokusom na LGBT pitanja.

Zainteresovanost cetinjskih srednjoškolaca je bila iznenađujuća pa je vrlo brzo prostorija sa ograničenim brojem mjesta bila puna mladih.

Opširnije...

Prva javna akcija trans i rodno varijantne zajednice u Crnoj Gori „Prođimo ispod duge zajedno“

trans-akcija-2015-03Neformalna trans grupa "Transovci" koja djeluje u okviru LGBTIQ Asocijacije "Kvir Montenegro" izvela je sinoć uličnu akciju pod nazivom "Prođimo ispod duge zajedno", povodom obilježavanja Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba. Naziv akcije potiče od legende po kojoj kada dječak prođe ispod duge postaje djevojčica, i obrnuto, kada djevojčica prođe ispod duge postaje dječak. Simbolika ove priče je uzeta kako bi se ukazalo na potrebu za solidarnošću svih građana i građanki Crne Gore sa trans zajednicom, kroz uzajamno razumijevanje i podršku.

Opširnije...

Objavljen „Veliki vječiti Kvir sanovnik“

kvir-sanovnik-sajt-vijestAquamarine Press, izdavačka kuća iz Podgorice, objavila je svoju četvrtu knjigu u saradnji sa NVO Queer Montenegro, pod naslovom „Veliki vječiti kvir sanovnik”. Kvir sanovnik je besplatno dostupan na sajtu izdavačke kuće.

Kvir sanovnik predstavlja timski pokušaj da se očuvaju maštoviti, zanimljivi, intelektualno provokativni okviri tradicionalnog znanja koje nude klasični sanovnici, a da se patrijarhalne, heteroseksističke, rasističke, klasističke i mnoge druge problematične veze iz klasičnih sanovnika izbrišu ili transformišu. Kvir sanovnik je nastao iz uvjerenja da kulturno nasljeđe nije zamrznuta, nepromjenljiva, jasno definisana kategorija koju eksperti treba samo da popišu, čuvaju i prenose dalje. On prepliće etnološko-antropološko znanje, kao i znanje iz akademskih studija roda, feminizma, književnosti i sociologije, sa postojećim korpusom tradicionalnog znanja, kako bi sanovnik bio otvoreniji prema ljudima koji imaju različita iskustva i nalaze se u nejednakim pozicijama.

Opširnije...

Kvir Montenegro učestvovao na Sajmu inovativnih ideja

sajam-inovativnih-idejaU utorak, 15. marta 2016. godine u Podgorici, u EU Info centru, održan je Sajam inovativnih ideja pod nazivom „Inovacijama za jednake mogućnosti“ koji je organizivao Juventas i SOS Telefon Podgorica u saradnji sa Koalicijom KNO za društvene promjene.

Predstavnici 14 nevladinih organizacija su na Sajmu predstavili socijalne servise koje pružaju i inovativne metode za inkluziju marginalizovanih grupa ključnim donosiocima odluka. Takođe, svi su imali interaktivne prezentacije i izlaganja tokom kojih su govorili o dostignućima i osnovnim problemima sa kojima se susreću, i dobili su jedinstvenu priliku da svoja pitanja postave direktno ključnim donosiocima odluka.

Opširnije...