Iako država ne da pare Crnogorci prilagođavaju pol

trans-hoodieZa sada dva trans muškarca čekaju na proces prilagođavanja pola, odnosno dva muškarca koja su rođena kao osobe ženskog pola - kazao je u intrvjuu za Blic Crna Gora predsjednik NVO LGBT Kvir of Montenegro Danijel Kalezić.

-Prema našim podacima za sad u Crnoj Gori na proces prilagođavanja pola čekaju dvije osobe, pri čemu je jedna od njih već u procesu tranzicije koji sama finansira iz razloga što Ministarstvo zdravlja i dalje nema kapaciteta da kreira i usvoji protokole koje će omogućiti sufinansiranje tih troškova od strane države – kazao je Kalezić.

Upitan zašto država koja je zakonom definisala da će finansirati promjenu pola tako što će snositi 80 odsto troškova to do danas nije sprovela u praksi, Kalezić kaže da zakon o zdravstvenom osiguranju koji je donesen u martu 2012. godine još nije sproveden u praksi zato što još ne postoji protokol koji ga reguliše, a čije kreiranje je u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

- Država je prekoračila rok od godinu za taj protokol i transrodne osobe još nemaju mogućnost da pristupe procesu tranzicije na račun zdravstvenog osiguranja. To stvara brojne komplikacije, kada se uzme u obzir cijena svih operativnih zahvata i procesa tranzicije uopšte, te finansijski položaj trans osoba koji nije na zavidnom nivou.-

Na pitanje koliko je građana Crne Gore do sada promijenilo pol, Danijel Kalezić ističe da postoje podaci za više od tri osobe koje su pristupile procesu prilagođavanja pola, međutim nijedna od tih osoba nije proces prošla u Crnoj Gori.

-Crna Gora još uvjek nema stručan medicinski tim koji se bavi transrodnim osobama, i ako su mediji više puta pisali o formiranju ovog tima. Za sada ne postoje apsolutno nikakvi uslovi da bilo koja transrodna osoba u Crnoj Gori započne proces prilagođavanja pola. Svi koji su do započeli tranziciju ili su u već tranziciji su stručnu medicinsku pomoć potražili van države, najčešće u Beogradu. Ovo, samim tim, podrazumijeva da država nije učestvovala u ovim troškovima na bilo koji način- naglašava Kalezić.

On je kazao da je LGBT zajednica postala “očigledna” u crnogorskom društvu zahvaljujući boljoj orgnizovanosti LGBT zajednice sa jedne i promjene svijesti opšte populacije, odnosno umanjenja homofobije, sa druge strane.

- Kada pogledamo unazad, u Crnoj Gori je za samo pet godina ostvaren značajan napredak kada je vidljivost LGBT osoba u pitanju ali i promocija naših ljudskih prava. Naravno, to nije dovoljno i stepen homofobije i transfobije je još uvijek na nedopustivo visokom nivou, a mi LGBT osobe i dalje nemamo veliki broj prava koje imaju ostali. Lezbejke, gejevi i biseksualne osobe postaju sve vidljivije na ulicama, u kafićima i na ostalim javnim prostorima. Nažalost, transrodne i transeksualne osobe su i dalje u potpunosti nevidljive i najviše neprihvaćene od opšte populacije, te je i nivo transfobije i dalje veoma visok- zaključio je predsjednik NVO LGBT Kvir of Montenegro Danijel Kalezić.

 

Izvor: Portal Analitika