Organizacija Gayten-LGBT izradila Preporuke za medije o izvještavanju o trans osobama

gayten-preporuke za medijeUsled sve većeg broja medijskih tekstova o trans osobama i nedovoljnog poznavanja ove teme, javila se potreba za analizom medijskih sadržaja i za izradom smjernica za novinare/ke o izveštavanju o trans osobama.

Kako su trans osobe često žrtve diskriminacije, nasilja i vrlo štetnih stereotipa, mediji igraju vrlo bitnu ulogu pri formiranju mišljenja velikog broja ljudi, te je jako važno da sijlede preporuke koje se odnose na etičko izveštavanje, poštuju standarde profesionalnog izveštavanja i samim tim izbjegavaju senzacionalizam. Na osnovu istraživanja, zaključeno je da većina štampanih medija u Srbiji koji su u svojim tekstovima pisali o trans osobama izvještava o njima u okvirima profesionalnih standarda. Međutim, ima još mnogo prostora za napredak, s obzirom na prisutnost i krajnje neprihvtaljivih oblika izvještavanja o trans osobama, upotrebe uvrjedljivih termina, ali i pogrešnih, odnosno izraza koji nisu u skladu sa terminologijom koju preporučuju same trans osobe i aktivisti/kinje.

Smjernice za novinare/ke o izvještavanju o trans osobama, „Preporuke za medije o izveštavanju o trans osobama“ izradio je radni tim Gayten-LGBT na čelu sa Milicom Jeremić, prevoditeljkom i urednicom vebsajta organizacije transserbia.org, a u izradi ovih stilsko-jezičkih smjernica konsultovane su preporuke za medije organizacija TENI iz Irske (Transgender Equality Network Ireland), GLAAD iz SAD, kao i same trans osobe i trans aktivisti/kinje u Srbiji.

Integralnu verziju Preporuka namijenjenu novinarima/kama, aktivistkinjama/ima i zaintersovanoj javnosti možete preuzeti ovdje.

Više o projektu ovdje.