flagsCrnogorsko društvo je i dalje homofobično iako je na promociji različitosti, pogotovo zaštiti prava LGBT osoba dosta urađeno, poručeno je na predstavljanu projekta “Unapređenje kapaciteta školskih psihologa i pedagoga kao podrška diskriminisanim LGBT mladim osobama”.

Projekat je realizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Kvir Montenegrom.

Izvršna direktorica Juventasa, Ivana Vujović kazala je da se LGBT osobe, u školskom okruženju, suočavaju sa problemima koji mogu preći u lične drame. „A slično je i u prodicama gdje uglavnom nijesu prihvaćeni“.

Ona je kazala da shvatajući te probleme Juventas, Ministarstvo prosvjete i Kvir Montenegro, već tri godine realizuju zajedničke aktivnosti kako bi obezbijedili uslove da mlade LGBT osobe u obrazovnom sistemu mogu da borave, edukuju se, odrastaju i sazrijevaju slobodno i bez negativnih posledica zbog njihove seksualne orjentacije ili rodnog identiteta.

Vujović je podsjetila da rezultati istraživanja iz 2013. godine pokazuju zabrinjavajuće negativne stavove učenika i učenica srednjih škola prema LGBT osobama, kao i prisutnost nasilja u nekim sredinama.

U cilju rješavanja tog problema, prema njenim riječima, realizovane su aktivnosti, sprovedeno je istraživanje među pedagozima i psiholozima srednjih škola, urađeno nekoliko treninga sa stručnim službama u školama i izrađene smjernice za rad sa LGBT osobama.

„Veoma je važno da svaki adolescent shvati da je jedanko vrijedan, da svi znaju da je školski sistem njihov oslonac, u školi ne smije biti nasilja i da znaju kako da se zaštite ukoliko do toga dođe“, smatra Vujović.

Kako je navela, svi adolescenti treba da imaju podršku u pogledu mentalnog zdravlja, da se u školi o seksualnosti govori otvoreno i na činjenicama zasnovano, stručne službe prepoznaju kao značajne za dobrobit adolescenata, roditelji mladih LGBT osoba oslobode ničim zasnovane krivice koju im nanosi društvo i nesmetano nastave da daju ljubav djeci.

Vujović je ukazala na preporuke koje su tokom projekta razvijene sa psiholozima i pedagozima. „To je da se osmisle i realizuju projekti usmjereni na prevenciju nasilja u školama, organizuju radionice, seminari i tribine za učenike i učenice na teme vezane za poštovanje ljudskih prava, nastave edukacije školskog osoblja o seksualnoj orjentaciji i izazovima LGBT osoba tokom odrastanja“.

„Vjerujemo da će Ministarstvo prosvjete nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na elimisanje homofobije i transfobije u školskom okrućenju i aktivne podrške zdravom odrastanju sve djece i adolescenata, bez obzira na njihova lična svojstva“, zaključila je Vujović.

Ministar prosvjete, Predrag Bošković kazao je da je Ministarstvo dosta uradilo na promociji različitosti, pogotov zaštitu prava LGBT osoba.

On je rekao da je cilj potpunog iskorijenjivanja homofobije iz crnogorskog društva još daleko.

Taj posao Ministarstvo prosvjete ne može samo obaviti pa je, prema riječima Boškovića, podrška NVO sektora veoma zanačajna.

Crna Gora je, kako je kazao, država građanske orjentacije, u kojoj su različitosti i bogatstvo društva prepoznati.
„Možemo se sigurno složiti da je situacija danas značajno bolja nego prije pet godina“, naveo je Bošković.

On je ukazao da je Ministarstvo edukovalo dio obrazovnog sistema koji se bavi svakodnevnim radom i komunikacijom sa učenicima u klupama i rekao da je siguran da su obavljene radionice pomogle da se djeci obezbijede kvalitetne informacije šta su različitosti, kako ih treba poštovati i prema njima se odnositi.

„Siguran sam da na ovome nećemo stati“, poručio je Bošković i pozvao na aktivnost i doprinos sve NVO koje imaju ideje kako unaprijediti zaštitu LGBT osoba.

On je, kako je dodao, zahvalan na doprinosu da pitanje, koje je dugo godina bilo tabu tema, tretira na potpuno drugačiji način i ocijenio da se, iako je dosta urađeno, ne može reći da je crnogorsko društvo poptuno antihomofobično.

Programska direktorica i koordinatorka projekta u Juventasu, Jelena Čolaković ukazala je da je, istraživanjem o stavovima srednjoškolaca o stavovima vezanim za seksualnost, seksualnu orjentaciju i partnerske odnose, utvrđen visok nivo distance crnogorskih srednjoškolaca u odnosu na mlade LGBT osobe.

Kako je navela, istraživanje je pokazalo da je sigurnost mladih LGBT osoba u školskom okruženju na veoma niskom nivou, da su stavovi o postojanju homofobije i transfobije podijeljeni i da postoji nedovoljna informisanost učenika u vezi sa seksualnom orjentacijom i rodnim identitetom.

„Neophodno je uspostavljanje posebne podrške mladim LGBT osobama u srednjim školama i izgradnja stavova zasnovanih na činjenicama, sistematskim, kontinuiranim i sveobuhvatnim pristupima rješavanju nasilja", poručila je Čolaković.

Ambasador Kanade u Crnoj Gori, Filip Pinington kazao je da te dvije države imaju istoriju prijateljstva i saradnje i da se uvijek traži način da se to unaprijedi.

„Veoma smo zadovoljni što je Crna Gora potpisala akcioni protokol sa NATO-om u maju jer to otvara finalnu fazu za punopravno članstvo“, rekao je Pinington.

On je kazao da kanadska ambasada, svojim fondom, podržava NVO i civilni sektor da bi se unaprijedio ekonomski, demokratski, kulturni i društveni život u Crnoj Gori.

Pinington je ukazao da je ambasada objavila novi poziv za projekte i da će nastaviti da podržava lokalno civilno društvo koje se bavi temama kao što su zaštita ljudskih prava i sloboda, sprječavanje sekusalnog nasilja, ranih brakova, podržavanje demokratije, različitosti i vladavine prava.

 

Izvor: Vijesti.me