Borba protiv diskriminacije LGBT u Beranama

Numanovic u Beranama potpis

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić, potpisali su Memorandum o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Numanović je danas boravio u radnoj posjeti opštini Berane.

“Memorandumi o razumijevanju su od posebnog značaja za razvijanje LGBT politike na lokalnom nivou, a dio su Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada, tim strateškim dokumentom, stvorila sistemski preduslov na izraženu potrebu dosljedne borbe protiv svih oblika diskriminacije prema LGBT osobama.

Numanović je istakao da je politika Vlade u oblasti zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava LGBT osoba, prepoznata u otklanjanju svakog oblika diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, smanjivanju homo/bi/transfobije u crnogorskom društvu, s krajnjim ciljem unaprjeđivanja društvenog prihvatanja boljih uslova i kvaliteta života pripadnika te populacije.

On je, kako se navodi, ponovio da su ljudska bića slobodna po rođenju i jednaka po pravima i dostojanstvu koji im pripadaju.

“Seksualna orijentacija i rodni identitet sastavni su dio ličnosti i, kao takvi, ne bi smjeli biti osnov za diskriminaciju”, naglasio je Numanović.

On je rekao da Vlada preduzima aktivnosti na unaprjeđenju kapaciteta institucija koje primjenjuju antidiskriminaciono zakonodavstvo, i na povećanju informisanosti kako stručne, tako i opšte javnosti, o ljudskim pravima LGBTIQ osoba, u cilju stvaranja boljeg društvenog ambijenta za njihovo prihvatanje.

Numanović je pohvalio aktivnosti koje opština Berane sprovodi na unaprjeđenju ljudskih prava i sloboda, posebno u dijelu koji se tiče unaprjeđenja kvaliteta života romske populacije, zapošljavanja i rješavanja njihovog stambenog pitanja.

On je sa Šćekićem razgovarao i o aktivnostima opštine Berane na unaprjeđenju stanja ljudskih i manjinskih prava generalno, s posebnim akcentom na prava i slobode pripadnika ranjivih grupa i politiku jednakih mogućnosti.

“Najavljeno je da će do kraja mjeseca i zgrada Opštine biti pristupačna za lica s invaliditetom”, kaže se u saopštenju.

Šćekić je kazao da je u lokalnoj samoupravi zaposleno nekoliko osoba sa invaliditetom, a planirano je zapošljavanje još tri.

On je naglasio da opština Berane preduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se svim građanima omogućilo jednako ostvarivanje njihovih prava, i u tom kontekstu je, kako je naveo, i potpisivanje današnjeg Memoranduma.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno da se, kroz LGBT politiku i partnersku saradnju svih strateških aktera, intenziviraju aktivnosti na povećanju bezbjednosti LGBTIQ osoba, kao i na proširivanju njihovog društvenog prihvatanja i uključenosti.

Ocijenjeno je da je veoma važno tretiranje tog pitanja na lokalnom nivou, i da će saradnja nacionalnog i lokalnog nivoa biti intenzivirana u narednom periodu i kroz odredbe potpisanog sporazuma.

 

Izvor: RTCG