Panel BPDanašnjom panel diskusijom u Bijelom Polju na temu „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” napravljen je značajan korak u poboljšanju prava i uopšte života LGBT osoba, kazala je direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO Juventas Jelena Čolaković.

"To je veoma značajno zbog činjenice da LGBT osobe zbog brojnih dilema i problema dolaze u Podgoricu kako bi iznašli rješenja. Sada smo stvorili realne pretpostavke da se različiti segmeti društva u lokalnim zajednicama pozabave njihovim problemima. Neophodno je unapređivanje lokalnih stejkholdera odnosno lokalnog civilnog društva u cilju jačanja njihovog doprinosa unapređenju kvaliteta života LGBT osoba. U tom cilju NVO Juventas će obezbijediti određena sredsta za koja će te orgnizacije moći da apliciraju svojim projektima", rekla je Čolaković.

Ona je istakla i određene pozitivne pomake koji su evidentni od 2010. kada su u pitanju prava gejeva i lezbejki u Crnoj Gori.

“Panel diskusije, razgovori i slične aktivnosti su upravo doprinijeli tim pozitivnim pomacima, zato je neophodna komunikacija sa različitim institucijama sistema, kako bi napravili prve značajne korake u razumijevanju, prihvatanju i poštovanju različitosti drugih i drugačijih”, naglasila je Čolaković.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Seida Čikić podsjetila je na Sporazum o saradnji koji je Opština Bijelo Polje potpisala sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u julu protekle godine.

"Njime su uspostavljeni i definisani oblici saradnje u realizaciji aktivnosti na unapređenju položaja i zaštiti prava LGBT zajednice, utvrđene međusobne konsultacije, razmjena informacija te preduzimanje drugih zajedničkih mjera i aktivnost partnera potpisnica Sporazuma, radi uspostvljanja tolerantnog okruženja prema LGBT osobaa u lokalnoj zajednici", objasnila je.

Čikić je takođe naglasila da se Opština Bijelo Polje ne može pohvaliti aktivnostima koje bi umanjile homofobiju, međutim, istakla je treba imati u vidu da je u pitanju proces, na čijem smo početku, te da će se mjere i aktivnosti na tom planu nastaviti i u narednim godinama, kako bi se podigao nivo znanja na tu temu, što će imati važnu ulogu u kreiranju pozitivnog društvenog diskursa.

Čelnik NVO Kvir Montenegra Danijel Kalezić izrazio je zadovoljstvo zbog dobro organizovane panel diskusij , ističući da lokalne samouprave treba da nastave da podržavaju zaštitu ljudskih prava.

“Na taj način postavljamo dobre temelje da ohrabrimo LGBT osobe da se osjete dovoljno slo-bodnim, da budu vidljivije i da se bore za svoja prava “ kazao je Kalezić.

Nacionalni kordinator sprovođenja Srategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba Jovan Kojičić kazao je da su donošenjem Strategije načinjeni značajni iskoraci kada je riječ o tim osobama.

„Unaprijedili smo zakone o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i zabrani diskriminacije, uključuli smo zločin iz mržnje, eksplicitno po osnovu seksualne orjentacije, kao zabranjen osnov diskriminacije, a u okviru zdravstvenog osiguranja omogućili promjenu pola, i pokrivanje troškova u odnosu od 80 odsto,“ podsjetio je Kojičić.

Iako je u Crnoj Gori jedanaest opština potpisalo Memorandum, ne možemo biti zadovoljni onim što su uradile i postigle kada je riječ o unapređenju kvaliteta života LGBT populacije, istakla je generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava Blanka Radošević Marović.

 

Izvor: RTCG