Crna Gora postala članica fonda za promociju prava LGBT osoba

Global Eq FundCrna Gora je postala članica Globalnog fonda za jednakost koji promoviše prava lezbejki, gej, biseksualaca, transrodnih i interseksualnih osoba, prenose američki mediji. Globalni fond za jednakost radi od 2011. godine u okviru američkog Stejt Dipartmenta.

“Sjedinjene Američke Države i Crna Gora prepoznaju da je podrška i promocija ljudskih prava odgovornost svake vlade. Prava LGBTI osoba nijesu drugačija od ljudskih prava bilo kojeg čovjeka”, navodi se na portalu imperialvalleynews.

Članice fonda su, osim SAD i sada Crne Gore, još Argentina, Čile, Hrvatska, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Island, Holandija, Norveška, Švedska i Urugvaj.

Mehanizmi podrške ovog Fonda su:

Mali grantovi

Posredstvom globalne mreže ambasada i konzulata SAD, lokalne organizacije civilnog društva primaju direktne male grantove za realizaciju kratkoročnih projekata.

Hitna zaštita: "Dostojanstvo za sve", kao mehanizam za hitne intervencije Fonda, obezbjeđuje hitnu i preventivnu podršku organizacijama civilnog društva, zaštitnicima ljudskih prava i LGBT osobama koje su izložene fizičkim prijetnjama ili su izložene ekstremnom uznemiravanju.

Izgradnja kapaciteta i tehnička podrška: Fond izgrađuje kapacitete lokalnih i nacionalnih organizacija posvećenih unapređenju ljudskih prava LGBT osoba kroz obezbijeđivanje dugoročne tehničke podrške, u partnerstvu sa vodećim globalnim, regionalnim i nacionalnim organizacijama civilnog društva.

Programske oblasti GEF-a

Hitna podrška zastupnicima, organizacijama civilnog društva i LGBT osobama, dokumentacija o kršenju ljudskih prava i inicijative zastupnika, izgradnja kapaciteta i razvoj institucija, prevencija i odgovor na nasilje, podizanje nivoa tolerancije i prihvatanja, uključujući angažovanje vjerskih lidera i zajednica, promocija nediskriminacije i nediskriminatorni pristup javnim službama, uključujući zdravstvo, reforma pravosuđa i pristup pravdi.

Vlada je ranije objavila da Ministarsvo za ljudska i manjinska prava za članstvo treba da uplati deset hiljada američkih dolara.

 

Izvor: CdM