Panel BudvaU Budvi je danas održana panel diskusija o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBTIQ populacije. Opština Budva jedna je od dvanaest crnogorskih opština koje su, do sada potpisale Memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a cilj kojeg je unapređenje položaja i zaštite prava LGBT zajednice i eliminisanje svih oblika diskriminacije na lokalnom nivou.

Potpisivanje ovog sporazuma izraz je ozbiljne namjere opštine Budva da integriše pripadnike/ce LGBT zajednice, kao ranjive grupe, kao i da promoviše jednakost i unapređenje tolerancije prema LGBT osobama. Namjera nam je se svi naši građani i granke osjećaju jednako sigurnim i zaštićenim, poručila je gospođa Ratka Špadijer, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti u opštini Budva.

Ona je rekla da će opština Budva zajedno sa Ministrastvom za ljudska i manjinska prava i civilnim sektorom, u okviru svojih mogućnosti zajednički stvarati uslove koji će dovesti do eliminisanja svih vidova diskriminacije ove populacije u lokalnoj zajednici, te da razmatraju ideju o donošenju lokalnog LGBT akcionog plana.

Prepoznata je neophodnost multisektorske saradnje, poručeno je sa panela, odnosno uspostavljanja saradnje sa svim stejkholderima, iz resora zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite i posebno turističke privrede.

Master plan razvoja crnogorskog turizma zagovara stvaranje različitih specijalizovanih niša pri čemu bi jedna od takvih svakako mogla biti i LGBT turizam. Ako se turistička ponuda otvori prema LGBT turistima, pružiće se prilika turističkoj privredi Crne Gore da iskoristi ovaj značajan potencijal, poručeno je danas iz opštine Budva.

U tom cilju, potrebno je razmotriti činjenicu jesmo li spremni da budemo gej frendli destinacija i u kojoj mjeri možemo govoriti o visokom stepenu tolerancije i značajnom iskoraku kada je riječ o borbi protiv diskriminacije i poštovanju prava LGBT zajednice na lokalnom nivou?

Nacionalna LGBT politika dobila je brojne pohvale sa relevantnih međunarodnih adresa. Crna Gora jeste napravila velike korake kada je riječ o zaštiti i unapređenju prava i sloboda pripadnika/ca drugačije seksualne orijentacije, u veoma kratkom vremenskom periodu.

Namjera je da, u fokusu budućih aktivnosti, usmjerenih na unapređenje kvaliteta života LGBTIQ zajednice, bude jačanje politike iz ove oblasti na lokalnom nivou.

Na panelu su učestvovali i Jelena Čolaković ispred NVO“Juventas“, Danijel Kalezić ispred NVO „Queer Montenegro“, Ranko Andrijašević ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Dragan Đukić ispred istitucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava