Panel CetinjeNa Cetinju je danas održana šesta panel diskusija o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Učesnike/ce panel diskusije kao i sve prisutne, pozdravila je Vesna Lagator - Pjevac, rukovoditeljka kancelarije za Radonu ravnopravnost u opštini Cetinje. Ona je kazala da se nada da će opština Cetinje zajedničkiom aktivnostima sa predstavnicima organiyacija civilnog društva i lokalnim institucijama doprinositi daljem poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u ovom gradu i podsjetila je da je opština Cetinje jedna od potpisnica Memoranduma sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Gospođa Lagator, kazala je i da su LGBTIQ osobe jedna od najranjivijih društvenih grupa, te da je neophodna implementacija edukativnih sadržaja i promocija tolerancije kako bi se došlo do poboljšanja njihovog položaja u društvu. Naglasila je da je potrebno da kroz zajedničke aktivnosti svi aktreri rade na buđenju empatije prema LGBTIQ osobama te da svojim primjerom svi pokažu zašto je bitno poštovati različitosti.

Na panelu su govorili i Blanka Radošević Marović, ispred Ministartsva za ljudska i manjinska prava, Siniša Bjeković, ispred Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Jelena Čolaković ispred NVO“Juventas“ i Danijel Kalezić ispred NVO“Queer Montenegro“.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pružaju podršku Panel diskusijama, koje su dio istoimenog projekta koji realizuju „Juventas“ i „Queer Montenegro“, a paneli se organizuju u gradovima sa kojima je Ministarstvo potpisalo Memorandume o saradnji u ovoj oblasti.

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava