Kalezić: Crnogorske partije se ne trude da dobiju podršku LGBTIQ osoba

danijelkalezic 0U Crnoj Gori skoro sve partije, tokom predizborne kampanje, izbjegavaju teme ljudskih prava LGBTIQ osoba u javnom diskursu, smatraju u Kvir Montenegro i ocjenjuju da se stranke ne trude da dobiju podršku tog dijela glasačkog tijela.

“Predizborne kampanje su i dalje periodi tokom kojih svjedočimo praksi tihog povlačenja skoro svih političkih partija i izbjegavanja teme ljudskih prava LGBTIQ osoba u javnom diskursu”, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić.

On je kazao da ni tokom ove predizborne kampanje, nažalost, ne očekuju drugačiji scenario.

“Svakako ostavljamo rezervu i dajemo prostor svim političkim partijama da nas prijatno iznenade i pokažu dosljednost svojih političkih programa u pogledu ukupnog poštovanja ljudskih prava, od kojih su ljudska prava LGBTIQ osoba neodvojiva i neupitna u razvijenim demokratskim društvima”, poručio je Kalezić.

On je ukazao da je promocija i zaštita ljudskih prava LGBTIQ osoba bila u programima nekih političkih partija tokom prethodnih godina i dodao da su imali direktnu podršku više poslanika Skupštine tokom značajnih događaja za ovu zajednicu.

Dio političkih partija je svoje zalaganje za njihova ljudska prava i slobode prepustilo svojim ograncima mladih, a neke partije su odabrale i da daju doprinos putem aktivnosti svojih kadrova u Vladi i institucijama, ali na način koji, kako smatra Kalezić, vješto izbjegava percepciju javnosti da je to urađeno sa nivoa partijskog djelovanja.

“Ostale partije u potpunosti izbjegavaju temu, pa čak i one koje su na nevješt i očigledno nespretan način, prije par godina, pokušavale zloupotrijebiti naša ljudska prava zarad ostvarivanja sitnih političkih poena kod dijela svog glasačkog tijela koje ima negativne stavove prema nama”, saopštio je Kalezić.

Upitan koji su to uslovi koje je potrebno da ispuni neka politička partija, u okviru svog programa, u dijelu prava i sloboda LGBTIQ zajednice, on je rekao da stranke uglavnom u potpunosti previđaju i ne uzimaju u obzir činjenicu da su i LGBTIQ osobe dio glasačkog tijela.

Kalezić smatra da se partije ne trude se dovoljno da, svojim zalaganjima i aktivnostima, adekvatno motivišu i dobiju podršku tog dijela glasačkog tijela.

Kako je kazao, na međunarodnoj političkoj sceni u razvijenim zemljama javnost je svjedočila, više puta, važnosti bavljenja LGBTIQ glasačkim tijelom i koristi koje su političke partije imale od kvalitetne podrške ljudskim pravima te zajednice.

“Crnoj Gori to tek predstoji i mišljenja sam da ćemo, tokom sljedećih godina, svjedočiti značajnijim bavljenjem LGBTIQ glasačkim tijelom od političkih partija, a u skladu sa prepoznatim interesom partija, a manje ideološkim ubjeđenjima, kao što je to i dalje običaj u politici na našim prostorima”, ocijenio je Kalezić.

Kalezić je ukazao da od stranaka očekuju direktnu podršku sa ličnog nivoa svih pojedinaca iz vrha partija, inicijative za unapređenje pravnog okvira koje će voditi ka punoj pravnoj jednakosti LGBTIQ osoba i kontinuiranu javnu podršku u svakoj prilici i događaju od značaja za LGBTIQ osobe.

“Vjerujem da će LGBTIQ osobe u takvoj prilici umjeti da prepoznaju i adekvatno cijene zalaganje i da se, u skladu sa urađenim, i opredijele za koju političku partiju će glasati na izborima”, poručio je Kalezić.

On smatra da bi bilo dobro da neki predstavnik LGBT zajednice bude na listi neke političke partije i da bi to bio najbolji način da politička partija pokaže podršku LGBTIQ osobama

Potrebno je da stranka, dodaje je, pruži toj osobi slobodu djelovanja i odlučivanja, u skladu sa ljudsko-pravaškim principima, i odredi visoko mjesto na izbornoj listi kako bi mjesto u parlamentu bilo osigurano.

“Ne raspolažem informacijama na osnovu kojih bih mogao očekivati da će se to dogoditi tokom ovih izbora”, saopštio je Kalezić i dodao da nije bilo nikakvih incijativa što se tuče njegovog angažmana u politici.

 

Izvor: CdM