Crna Gora u članstvu još dvije globalne inicijative koje se bave zaštitom prava LGBT osoba

Cg u dvije globalne inicijativeCrna Gora primljena je na „Globalnoj konferenciji o LGBTI ljudskim pravima: Ne nasilju, ne diskriminaciji i socijalna inkluzija“, održanoj od 12. do 15. jula 2016. godine u Montevideu, u Globalni fond za jednakost, koji djeluje pod okriljem Stejt Dipartmenta SAD sa ciljem promovisanja LGBT osoba. Naša zemlja je primljena i u formiranu međunarodnu Koaliciju država za jednaka prava u kojoj je, sa ciljem daljeg unapređenja jednakosti u svijetu, zastupljeno 29 država među kojima SAD, Kanada, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Norveška, Belgija, Holandija, Njemačka, Italija, Španija i Portugal.

Savjetnik predsjednika Vlade za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije dr Jovan Kojičić, koji je predstavljao Crnu Goru na Konferenciji, ocijenio je da prijem naše zemlje u ove prestižne globalne inicijative prestavlja još jedan od dokaza da je Crna Gora prepoznata kao lider u promociji LGBTI prava na Zapadnom Balkanu, te da je napredak Vlade Crne Gore u zaštiti prava LGBTI zajednice prepoznat od strane učesnika Konferencije kao primjer najbolje prakse na globalnom nivou.

Konferenciju, čiji su organizatori bili vlade Urugvaja i Holandije, otvorili su ministri vanjskih poslova ovih država Rodolfo Nin Novoa i Bert Koenders. Video porukom se učesnicima obratio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun.

Savjetnik Kojičić je na konferenciji kojoj je prisustvovalo više od 200 zvaničnika vlada i aktivista međunarodnih organizacija za zaštitu prava LGBTI osoba, predstavio Platformu za promociju različitosti i LGBTI inkluziju na Zapadnom Balkanu kao „OutLeadership inicijativu” koju Vlada Crne Gore predvodi za Zapadni Balkan, kao i LGBTI paket koji objedinjuje širok spektar obrazovnih i programa obuke na jednoj lokaciji koji su dostupni vladama, NVO i drugima, sa ciljem daljeg unapređenja ljudskih prava LGBTI lica na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Na konferenciji u Montevideu razmijenjene su informacije, najbolje prakse i iskustva u promociji i zaštiti jednakih prava LGBTI osoba u svijetu, kako na bilateralnom tako i na multilateralnom nivou. Namjera je da se obezbijedi bolja koordinacija finansijske i političke podrške vlada i multilateralnih organizacija usmjerenih ka unapređenju ljudskih prava i promociji inkluzivnog razvoja LGBTI osoba.


Izvor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE