Produžen rok za podnošenje prijedloga projekata

konkurs slika

Rok za podnošenje prijedloga projekata čije aktivnosti će biti usmjerene ka podršci implementacije pravnog i strateškog okvira na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba na lokalnom nivou produžen je do 31.oktobra, saopšteno je iz nevladine organizacije Juventas.

Ta organizacija je, u saradnji sa nevladinom organizacijom Queer Montenegro i Institutom za pravne studije, raspisala konkurs za dodjelu malih grantova organizacijama civilnog društva za podršku projektima čije aktivnosti će biti usmjerene ka podršci implementacije pravnog i strateškog okvira na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.

Konkurs je raspisan u okviru projekta “Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”.

„Prijedloge projekata, vrijednosti do 5.000,00 eura, sa ciljem smanjenja homofobije i transfobije u opštoj zajednici, možete dostaviti do 31. oktobra“, navodi se u konkursu.

Za odabir tema potrebno je konsultovati Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba.

„Na konkurs se može prijaviti organizacija koja je registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa i ima sjedište u Crnoj Gori“, kaže se u konkursu.

Za konkurs se, kako se navodi, može prijaviti organizacija koja je neposredno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.

„Organizacija koja je tokom prethodne godine imala ukupan budžet manji od 20 hiljada EUR i nikada nije bila korisnik EU granta datog posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, odnosno bila je samo jednom primalac EU granta pod ugovorom direktno sa Evropskom komisijom, takođe se može prijaviti na konkurs“, pojasnili su iz NVO Juventas, Queer Montenegro i Instituta za pravne studije.

Oni su kazali da, organizacije koje su već dobile podršku kroz program EuropeAid/136460/L/ACT/ME u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i PRIJEDLOG BUDŽETA.

Prije popunjavanja ovih formulara pročitati VODIČ.