Zatvorska i granična policija prvi put na obuci o pravima LGBT osoba

obuka zatvorska i granicna policijaNevladine organizacije (NVO) Juventas, Kvir Montenegro i Institut za pravne studije organizuju dvodnevni seminar o ljudskim pravima LGBT osoba za 25 policijskih službenika/ca i pet polaznika/ca Policijske Akademije, u kojem će prvi put učestvovati pripadnici/e zatvorske i granične policije.

Kako je saopšteno iz Juventasa, učešće pripadnika/ca zatvorske i granične policije prepoznato je kao potreba u prethodnom radu NVO-a koje sprovode obuku, i značajno je za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

„Dodatna novina u konceptu obuke je to što će se, pored predavača/ica iz NVO sektora, na obuci u svojstvu predavača, učestvovati i policijski službenici koji imaju značajno iskustvo u profesionalnom radu sa LGBTIQ osobama, te su zaduženi za saradnju sa LGBT zajednicom, kao i za bezbjednost i sigurnost svih građana tokom održavanja Povorke ponosa u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su pojasnili da će policijski/e službenici/e imati priliku da steknu nova i nadograde postojeća znanja o identitetima u LGBTIQ zajednici.

„Policijski/e službenici/e će imati priliku da steknu nova i nadograde postojeća znanja o nacionalnom strateškom i pravnom okviru borbe za osnovna ljudska prava, sa posebnim akcentom na krivičnom djelu počinjenom iz mržnje, kao i dosadašnjoj policijskoj praksi u odnosu na ljudska prava LGBTIQ osoba, te adekvatno profesionalno postupanje policijskih službenika/ca u slučajevima koji se tiču LGBTIQ osoba“, navodi se u saopštenju.

Obuka je, kako se pojašnjava, dio kontinuiranog programa obuke za policijske službenike/ce, a realizuje se u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, koji sprovode NVO Juventas, Kvir Montenegro i Institut za pravne studije u saradnji sa Policijskom Akademijom i Upravom policije Crne Gore.

Obuka je dio istoimenog projekta podržanog od Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, ali i Akcionog plana implementacije Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori za 2016. godinu.

 

Izvor: PR Centar