Jačanje politike iz oblasti uvažavanja različitosti na lokalnom nivou

Panel BudvaU Budvi je danas održana panel diskusija o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBTIQ populacije. Opština Budva jedna je od dvanaest crnogorskih opština koje su, do sada potpisale Memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a cilj kojeg je unapređenje položaja i zaštite prava LGBT zajednice i eliminisanje svih oblika diskriminacije na lokalnom nivou.

Potpisivanje ovog sporazuma izraz je ozbiljne namjere opštine Budva da integriše pripadnike/ce LGBT zajednice, kao ranjive grupe, kao i da promoviše jednakost i unapređenje tolerancije prema LGBT osobama. Namjera nam je se svi naši građani i granke osjećaju jednako sigurnim i zaštićenim, poručila je gospođa Ratka Špadijer, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti u opštini Budva.

Opširnije...

U Prijestonici razgovarano o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba

Panel CetinjeNa Cetinju je danas održana šesta panel diskusija o doprinosu unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Učesnike/ce panel diskusije kao i sve prisutne, pozdravila je Vesna Lagator - Pjevac, rukovoditeljka kancelarije za Radonu ravnopravnost u opštini Cetinje. Ona je kazala da se nada da će opština Cetinje zajedničkiom aktivnostima sa predstavnicima organiyacija civilnog društva i lokalnim institucijama doprinositi daljem poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u ovom gradu i podsjetila je da je opština Cetinje jedna od potpisnica Memoranduma sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Opširnije...

Panel diskusija o unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori održana u Herceg Novom

Panel Herceg NoviU Velikoj sali Skupštine Opštine Herceg Novi danas je održana panel diskusija na temu „Doprinos unaprijeđenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, u organizaciji NVO Juventas i Queer Montenegro, a uz podršku Minstarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj ove, četvrte panel diskusije je doprinos implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBT osoba. Panel diskusije predstavljaju dio Akcionog plana implementacije Strategije za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori za ovu godinu.

Opširnije...

Bijelo Polje: Diskutovali o unapređenju LGBT prava

Panel BPDanašnjom panel diskusijom u Bijelom Polju na temu „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” napravljen je značajan korak u poboljšanju prava i uopšte života LGBT osoba, kazala je direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO Juventas Jelena Čolaković.

Opširnije...

Potkategorije