O nama

Q sa teget pozadinomOrganizacija Kvir Montenegro osnovana je u oktobru 2012, a registrovana u martu 2013. godine.

Ideja za osnivanje organizacije nastala je iz želje da se na nov i drugačiji način pristupi promociji i zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba, sa posebnim naglaskom na utvrđivanje i rješavanje stvarnih, svakodnevnih, potreba i životnih problema LGBTIQ osoba i njihovih prijatelja i porodica.

Naša organizacija ne isključuje nikoga i otvorena je za sve osobe koje su voljne da svojim aktivnim uključivanjem doprinesu poboljšanju položaja LGBTIQ osoba u našoj zemlji.

Okupljamo LGBTIQ osobe, članove porodica i prijatelje. Naši ciljevi uključuju izgradnju širokog crnogorskog LGBTIQ pokreta koji će se aktivno i trajno boriti za zaštitu ljudskih prava, suzbijanje homofobije i transfobije, postizanje pune pravne i socijalne jednakosti i potpuno prihvatanje LGBTIQ osoba od strane opšte populacije. Želimo vidljivost i participaciju u procesima donošenja odluka i kreiranja politika koje se tiču ljudskih prava; kontinuiranog i nesmetanog održavanja festivala kvir umjetnosti i kulture i drugih manifestacija, kao i poboljšanja zdravstvenih usluga.

Organizaciju Kvir Montenegro čine i dugogodišnji aktivisti i aktivistkinje za zaštitu ljudskih prava, dokazani profesionalci i profesionalke iz različitih oblasti društvenog života i različitih specijalnosti.

Kao organizacija ostvarujemo programske ciljeve svojim ukupnim djelovanjem u javnom životu, a bavimo se: javnim zagovaranjem i lobiranjem zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba na nacionalnom, evropskom i internacionalnom nivou; podržavanjem i učestvovanjem u organizovanju javnih okupljanja LGBTIQ osoba, Pride manifestacija i Povorki ponosa u našoj zemlji, regiji i inostranstvu u cilju povećanja vidljivosti LGBTIQ osoba i zagovaranja zaštite ljudskih prava; senzibilisanjem javnosti radi promocije interesa i unaprjeđivanja položaja LGBTIQ osoba; podsticanjem samoorganizovanja mladih LGBTIQ osoba radi ostvarivanja njihovih prava; pružanjem besplatne pravne pomoći i psihosocijalne podrške i savjetovanja LGBTIQ osobama; organizovanjem radionica, kurseva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i drugih aktivnosti; organizovanjem festivala queer umjetnosti i kulture i drugih manifestacija.